Hoe krijg ik vlinders in de tuin

Vlinders in de tuin met vlinderplanten

Een goede vlindertuin bloeit in verschillende seizoenen en biedt nectar van de lente tot de herfst. Ook goed voor bijen en andere insecten. De Vlinderstichting heeft voor u een top 10 van vlinderplanten samengesteld. Top tien vlinderplanten (op volgorde van bloeitijd)

1. Winterheide

2. Sneeuwbal

3. Judaspenning

4. Lavendel

5. Vlinderstruik

6. IJzerhard

7. Koninginnenkruid

8. Hemelsleutel

9. Herfstaster

10. Klimop

Nectarplanten voor vlinders De Vlinderstichting selecteerde voor u allerlei vlinderplanten, die allemaal een meerwaarde voor insecten hebben. De lijst is op kleur geordend.

Blauwe bloemen:

Boomblauwtje op vergeet-mij-nietje

Blauwe knoop (Succisa pratensis)

Herfstaster (Aster spec.)

Kruipend zenegroen (Ajuga reptans)

Maarts viooltje (Viola odorata)

Marjolein (Origanum marjorana, origanum vulgare)

Vergeet-mij-nietje

Vlinderstruik (Buddleja spec.)

Watermunt (Mentha aquatica)

Gele bloemen:

Distelvlinder op jacobskruiskruid

Boerenwormkruid (Tanacetum vulgare)

Gewone rolklaver (Lotus corniculatus)

Grote teunisbloem (Oenothera erythrosepala)

Klimop (Hedera helix)

Sporkenhout/Vuilboom (Rhamnus frangula)

Paarse, roze en rode bloemen:


Klein koolwitje op ijzerhard

Adderwortel (Polygonum bistorta)

Beemdkroon (Knautia arvensis)

Braam (Rubus spec.)

Dagkoekoeksbloem (Silene dioica)

Echte koekoeksbloem (Silene flos-cuculi)

Gewone dophei (Erica tetralix)

Grote kattenstaart (Lythrum salicaria)

Hemelsleutel (Sedum spec.)

IJzerhard (Verbena spec.)

Koninginnekruid (Eupatorium spec.)

Marjolein (Origanum majorana)

Munt (Mentha spec.)

Muskuskaasjeskruid (Malva moschata)

Peperboompje (Daphne mezereum)

Pinksterbloem (Cardamine pratensis)

Struikhei (Calluna spec.)

Wilde tijm (Thymus serpyllum)

Zulte/Zeeaster (Aster tripolium)

Witte bloemen:

Gehakkelde aurelia op prunus

Gewone margriet (Leucanthemum vulgare)

Gewoon duizendblad (Achillea millefolium)

Prunus (Prunus spec.)

Vlier (Sambucus spec.)

Witte klaver (Trifolium repens)

Wilde bertram (Achillea ptarmica)

Opmerkingen

    There are no comments under this post.

Leave A reply